Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
March 5, 2012
Image Size
261 KB
Resolution
550×1610
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,467
Favourites
118 (who?)
Comments
27
Downloads
21
×
Love letter 01 by PotatoPou Love letter 01 by PotatoPou
a little flower instead of my wishes to happiness for you,Happy 8-3. For all female on DA :">

"Nhất là chúc các cô gái của club :iconmangaclub-hcmuarc: ngày càng tươi-trẻ-khỏe...để tiếp tục con đường sáng tác đam mỹ,sa,yaoi etc của chúng taz"

Watercolor bookmark size :6x18cm
Hope all enjoy~
Add a Comment:
 
:iconmomotaruw:
Momotaruw Featured By Owner Mar 11, 2013
Nice Nice Nice!
Reply
:iconpotatopou:
PotatoPou Featured By Owner May 2, 2013  Student Traditional Artist
thank you :iconsweethugplz:
Reply
:iconredsnow4:
RedSnow4 Featured By Owner Mar 19, 2012  Student Traditional Artist
SO CUTE!! <33 :)
Reply
:iconnero-volpi-dh:
Nero-Volpi-DH Featured By Owner Mar 13, 2012
Dễ thương ghê :love: Nh́n giống một miếng kẹp sách nhỉ =]
Ḿnh in nó ra để sử dụng được không nhỉ ? 8->
Reply
:iconpotatopou:
PotatoPou Featured By Owner Mar 13, 2012  Student Traditional Artist
ưhm nó vốn là miếng kẹp sách đó bạn ^^

down về th́ bỏ khoảng trắng bên ngoài và in là đc :D
Reply
:iconnero-volpi-dh:
Nero-Volpi-DH Featured By Owner Mar 13, 2012
Oh, cảm ơn bạn :D
Reply
:icon69xuxu69:
69XuXu69 Featured By Owner Mar 9, 2012  Student Digital Artist
tặng êm đy :D
Reply
:iconpotatopou:
PotatoPou Featured By Owner Mar 10, 2012  Student Traditional Artist
ông thầy chôm rùi em,để mần pic khác T.T
huhu
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Mar 6, 2012  Student Traditional Artist
e thích pic này nè~:heart:
Reply
:iconpotatopou:
PotatoPou Featured By Owner Mar 7, 2012  Student Traditional Artist
cám ơn em,
bản gốc pic này rơi vào tay ông thầy anh rồi, oa oa ~
ổng lấy làm kẹp sách thiệt T.T
Reply
Add a Comment: